alternatif hammadde olarak kâğıt sanayi üretim atığı