Výstava v koncentračním táboře, 27. května—30. června 2012, Karlovo náměstí, Praha

Atentát na Heydricha — 70

Výstava připomíná sedmdesáté výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a vypráví symbolicky sedmdesát příběhů z doby 2. světové války.

Domníváme se, že je správné popsat nejen samotnou operaci Anthropoid, ale zabývat se i odbojem v jiných částech země, například na Pardubicku. Nesmíme zapomenout na tragické události, které následovaly: vyvraždění Lidic, Ležáků, popravy na Kobyliské střelnici, v Mauthausenu. Chceme prostřednictvím příběhů přiblížit dobu v roce 1942, které se obecně říká heydrichiáda.

S polovinou osobností, jejichž osudy představujeme, jsme se setkali a jejich vyprávění zaznamenali. Najdete je na internetové Paměti národa. Seznamujeme Vás také s příběhy odbojářů, kteří vojáky z Anglie schovávali, s vyprávěním dětí, kterým nacisté popravili rodiče, lidických žen, náhodných svědků oněch událostí.

Druhou polovinu tvoří lidé, kteří zemřeli mnohem dříve, než nám mohli svůj životní příběh předat. Jsou to vojáci Gabčík, Kubiš, Opálka, Bartoš, Valčík a další z mnoha paraskupin vysazených do protektorátu, ale i úžasní obyvatelé, kteří jim pomáhali. Právě tito lidé za to zaplatili nejvyšší cenu. O nich se nemluví tak často jako o slavných parašutistech. Znáte třeba rodinu Moravcových, Zelenkových, Khodlových, Fafkových?

Vyprávíme také příběhy třeba Karla Čurdy, Viliama Gerika, Ladislava Vaňka, kteří spolupracovali s tajnou nacistickou policií. Nakonec jsme vybrali i sedm nacistů, kteří nesou přímou odpovědnost za nelidské zločiny, ať už je to Heydrich, Frank či Geschke.

Výstavu jsme umístili na Karlovo náměstí v Praze do dřevěné stavby připomínající koncentrační tábor. Proč? Chceme, abyste expozici nepřehlédli, stala se alespoň na chvíli součástí veřejného prostoru. A co víc symbolicky demonstruje hrůzu 2. světové války než právě koncentrační tábor? Vzpomínky, které nám pamětníci vyprávěli, jsou smutné a naléhavé. Vypovídají o životních zkušenostech, statečnosti, omylech, bolestech i radostech. Varují nás, abychom nezapomněli. Dávají nám naději, že vše špatné jednou skončí. Svoboda, obětavost a lidská důstojnost jsou silnější než zlovůle, bezcitnost a násilí totalitního režimu.

Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum

Ke stažení

Kontakty

Post Bellum

Post Bellum je nezisková organizace, která už jedenáctým rokem zaznamenává svědectví pamětníků 20. století — válečných veteránů, bývalých vězňů koncentračních táborů, politických vězňů, disidentů, ale i komunistů, agentů StB, a také příběhy „obyčejných“ lidí, kteří se stali svědky významných událostí. Sbírka těchto svědectví je přístupná na www.pametnaroda.cz a obsahuje přes 2 500 pamětníků.

Jejich vzpomínky se snažíme vyprávět různými způsoby dál. Spolupracujeme s dokumentárním rozhlasovým cyklem Příběhy 20. století, udílíme Ceny Paměti národa v přímém přenosu ČT a ČRo, pořádáme besedy pro studenty, pro učitele dějepisu jsme vytvořili interaktivní výukový portál www.my jsmetonevzdali.cz, vydáváme publikace a pořádáme výstavy, jako je tato.

Více informací na
www.postbellum.cz

Děkujeme

Děkujeme partnerům, bez kterých by výstava nevznikla.

Můžete pomáhat i Vy.

Staňte se členem Klubu přátel Paměti národa. Přihlaste se na www.pametnaroda.cz.

Partneři výstavy ARA Tadeo, interior design Český rozhlas Ústav pro studium totalitních režimů Hl. m. Praha MČ Praha 2 Vojenský historický ústav Praha Židovské muzeum v Praze Pokorný, Wagner & partneři Nadace Crocodille Ekonomické stavby Everesta Perfect catering DSA, a.s. Coca-Cola Hellenic White & Case Sonosféra TOI TOI Česká bezpečnostní agentura DNES iDNES.cz aktuálně.cz Rádio Česko Radiožurnál